Nyheder

OFFICIAL- OG UDDANNELSES KOORDINATOR

For at vores svømmere kan komme til stævner skal vi som klub stille med et vist antal (forældre) officials pr. stævne. Hvis vi ikke kan det risikerer vi bøder, eller at vores svømmere ikke kan deltage i de ønskede stævner.

Hvilke moduler der forventes at forældrene har taget, afhænger af hvilket hold ens barn svømmer på. Se afsnittet ’ Uddannelses-/ Modul koordinator’.

Arbejdet indenfor dette område er inddelt i to roller.

 

Official Koordinator

Denne rolle har opgaven med at sikre, at der bliver fundet de officials det kræves at vi stiller med, for at kunne deltage i stævnerne.

 

Der er en official koordinator tilknyttet hvert enkelt hold, men da der ofte er flere hold der deltager til samme stævne, er der tæt koordinering mellem dem.

 

Når der kommer nye stævner i kalenderen, vil der blive sendt en mail rundt til alle forældrene på de berørte hold med en Doodle, hvor man skriver sig på, og markere de dage man kan tage en tjans. Hvis man IKKE kan stille som official, skriver man sig stadig ind i kalenderen, blot uden at markere dage. På den måde kan officialkoordinatoren følge med i, hvem der har taget aktivt stilling til det konkrete stævne. 

 

Når der er fundet de official der er behov for til stævnerne, melder koordinatoren dem ind til stævnearrangørerne. 

 

Såfremt en ellers tilmeldt official ikke kan deltage alligevel, skal officialkoordinatoren kontaktes hurtigst muligt, og sammen finder de to ud af, fremgangsmåden ift. at få skaffet en ny til at tage tjansen. Når en ny er fundet meldes dette ind hos stævnearrangørerne af officialkoordinatoren.

 

 

Officials koordinatorer:

 

 

 1. Hold

 2. Hold

 3. Holdet

4. Holdet 

Ansvarlig

Torben J. Larsen

Pia Holstein Grunnerup

Signe Norby & Mette Rasmussen

    Signe Norby & Mette Rasmussen

Mobil nr.

+45 26 69 25 45

 +45 31 22 56 26

Signe : 22 48 78 06

Mette : 40 71 24 10

Signe : 22 48 78 06

Mette : 40 71 24 10

            

 

 

Uddannelses-/ Modul koordinator

 

Uddannelses-/modul koordinatorens rolle er at holde styr på hvilke forældre der har hvilke moduler, samt at holde sig ajour med hvilke kurser der udbydes på www.svoem.org, og videreformidle informationen til forældrene via mail, så de kan tilmelde sig. Dette arbejde dækkes på tværs af alle holdene. 

 

Såfremt det vurderes, at der er nok forældre der mangler et specifikt kursus, ligger det også i denne rolle at vurdere muligheden, og potentielt at få gennemført kurset i en af moderklubberne.

 

Marie Greve  varetager denne rolle i A6. Hvis der er en uddannelse du ønsker at tage, kontakt Maria og hør hvordan du skal gøre inden du booker eller hvis der ellers er spørgsmål til modulerne.

 

Udover at tage modulerne forventes det naturligvis at der stilles op på kanten til stævnerne.

 

Uddannelseskravet til minimum én forældre pr. barn på de respektive hold er:

 

 1. Hold

 2. Hold

 3. Holdet

4. Holdet 

Modul

Min. modul 2 – forventeligt modul 4*

Min. modul 2 – gerne modul 4

Modul 2

Min. modul 1 – gerne modul 2 **

 

*Der er ofte ’rabat’ ift. hvor mange officials vi skal stille med, hvis vi kan stille med modul 4. Et helt gængs eksempel er, at vi skal vi stille med 2 modul 2 uddannede ELLER 1 modul 4 uddannet. Så det er en stor hjælp til os alle, jo flere der bliver modul 4 uddannet.

 

** Modul 1 bruges ikke ved mange stævner mere, hvorfor vi har brug for at folk tager modul 2. Det skrives på denne måde ved 4.holdet, da vi er klar over det kan være nyt for mange forældre, og man lige skal have en chance for at tage modulerne.

 

Har du generelle spørgsmål til dette område, men ikke lige ved hvem af de ovenstående der skal kontaktes, kan denne mail-gruppe benyttes:  a6.officials@googlegroups.com.

 

Torben J. Larsen
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer