Officials

En Official Koordinator beskrivelse

Denne rolle står for at sikre at der til alle stævner er de officials der skal være. Og koordinere mellem hinanden hvis der er flere hold der deltager ved samme stævne. 
Dvs. når et stævne er i aktivitets kalenderen, er official koordinatoren den som står for at tage kontakt til alle de officials med de rette moduler, og få dem til at bekræfte at de vil deltage som officials. Dette foregår via mail. 

Når listen er lavet med deltagene officials til stævnet, skal trænerne have listen på mail i rette tid, så den kan sendes senest sidste dag for tilmeldingsfrist. Alternativt kan man selv sende official navnene til den arrangerende klubs kontaktperson ved stævnet. 

Såfremt en Official melder fra inden stævnet skal Official koordinatoren prøve på at skaffe en ny Official med de korrekte moduler. 

En uddannelses / Modul koordinator pr hold

Denne rolle består i at at holde styr på hvilke forældre, på alle hold, der har hvilke moduler og kontakte de forældre som mangler moduler. 
Når et barn forbedrer sig og står til at rykke op pga. hans/ hendes tider, skal barnets forældre kontaktes for at få forældrene til at tage næste modul.( forældre på børne holdet må gerne uddanne sig til modul 2 ellers kan vi få svært ved at stille med officials ved NS mini. Når et svømmerbarn går på årgangshold, bør en forælder pr. Barn min. Være modul 2 uddannet. 

Rollen består også i at være det at holde sig ajour med hvilke kurser der udbydes på  www.svoem.org.dk , og videreformidle informationen til forældrene via mail, så de kan tilmelde sig. 

 

Generel kontakt til Officials koordinatorerne er : a6.officials@gmail.com

 

Official Hold
Navn
E-mail
Mobiltelefon 

Børn

Marie Scheibye

marie@scheibye.dk

+45 24 60 39 75

Årgang
Peter & Dorte
dortesr@gmail.com
 +45  51 80 97 98

Junior
Anne Grethe Therkelsen
annegrethetherkelsen@gmail.com

+45 22 68 61 01

Senior
Thomas Fjeldsted Kristensen
thomas@fjelds.dk

+45 42 68 31 61

Uddannelse / Modul
Maria Greve
maria.greve@hotmail.com

+45 24 60 39 75