Formål / Vision / Mission

Formål – vores hjørnesten

Det er vores formål at inspirere og udvikle hele atleter, der ser muligheder i at skabe deres egen fremtid samt give dem de nødvendige kompetencer, det kræver at udvikle og udnytte deres potentiale.

Vi ønsker at være banebrydende i måden at tænke svømning på. Vi vil hele tiden udvikle vores måder at træne, vidensdele og talentudvikle, så vi konstant skaber og opretholder et miljø, der gør det muligt for svømmere at nå toppen.

Vision – vores hus står på 10 søjler

  1. A6 forener bredde og elite i stærkt samspil med de tre moderklubber.
  2. Vi ønsker at udvikle og vedligeholde en svømmeklub, der er sit ansvar bevidst og som løbende forholder sig til sin egen udvikling og tager væsentlige diskussioner vedr. træning, konkurrence og det sociale liv.
  3. Det er væsentligt for sammenhængskraften, at alle i klubben er bekendt med klubbens overordnede målsætninger, og at alle arbejder i samme retning. Dertil skal fællesskabet løbende understøttes, så alle oplever at være del af et overordnet formål.
  4. Vi er dynamiske i vores tænkning og anerkender hinandens ressourcer og forskelligheder. Vi arbejder med anerkendelse, der styrker forandringsprocesser og skaber motivation.
  5. A6 udvikler konkurrence- og elitesvømmere, der på et højt sportsligt og menneskeligt plan kan gøre sig gældende blandt de allerbedste.
  6. A6 har særlig fokus på læring hos børn og unge og på at få det bedste frem i den enkelte svømmer.
  7. Vi tager alle del i at oparbejde en sund klubkultur og et godt fællesskab, hvorfor vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem svømmere, trænere, ledelse og forældre.
  8. A6 bygger på familiernes aktive deltagelse i klubbens drift og udvikling, og A6 skaber baggrund for gode sociale og kulturelle oplevelser.
  9. I A6 skal alle opleve at have god adgang til indflydelse og ansvar.
  10. A6 ønsker at udbrede kendskabet til og glæden ved svømning som sport.

Mission – hvordan vi vil bygge fremtiden

A6 medvirker til at forbedre og fremme samarbejdet med moderklubberne; vi skal sikre, at moderklubberne til enhver tid er bevidste om deres udbytte af at være en del af A6.

Vi er en naturlig, væsentlig og ansvarlig samarbejdspartner for kommunerne, og vi sikrer et godt samarbejde mellem trænere, svømmere, deres familie og klubbens ledelse.

Det er væsentligt for klubbens moral, at nye svømmere, familier og ansatte tages godt imod, samt at alle oplever at blive behandlet godt ved exit fra A6. Vi fremhæver rollemodeller i klubben, både blandt svømmere, trænere, forældre og hjælpere.

Vi er fokuserede i vores rekruttering af svømmere. Vores årgangs- og juniorsvømmere har højeste nationale og på sigt internationale niveau, og vi er regionens elitecenter for konkurrencesvømning.

Vi sikrer, at alle svømmere bliver udfordret, så de får maksimalt ud af deres svømmesport, samtidig med at vi har en fokuseret indsats på skadesforebyggende træning.

Vi skal arbejde på at ensrette talentarbejdet i alle tre moderklubber, så vi får skabt et afbalanceret fundament for talentarbejdet i A6. Vi er præcise i vores rekruttering af officials, hjælpere og sponsorer. Vi har en plan for vores branding af klubben, og hvordan A6 skal fremstå udadtil. Vi ønsker at foretage positive tilvalg af samarbejdspartnere, som er enige i vores vision.

Vi er åbne for nye muligheder, der gør A6 til en bedre klub, f.eks. ved at indlemme nye svømmesportsgrene i klubben, som f.eks. åbenvandsvømning.

Vores kommunikation er rettidig, præcis og konsistent med klubbens visioner og målsætninger.