Mira Capito

Hold: 

  • Årgang

Årgang: 

2007


LøbKortbaneLangbane
50 fri00:35.2200:38.07
100 fri01:24.12
200 fri02:58.9303:09.73
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst00:46.2400:49.83
100 bryst01:40.2701:46.92
200 bryst03:52.65
50 ryg00:41.67
100 ryg01:32.3201:36.93
200 ryg
50 fly00:44.85
100 fly01:46.40
200 fly
100 im01:29.31-
200 im03:33.23
400 im
Vis alle tider nogensinde