Clara Scheibye

Hold: 

  • 2. Hold

Årgang: 

2008

LøbKortbaneLangbane
50 fri32.89
100 fri1:15.54
200 fri3:11.37
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst47.19
100 bryst1:34.44
200 bryst3:49.75
50 ryg45.46
100 ryg1:27.88
200 ryg
50 fly46.82
100 fly1:29.48
200 fly
100 im1:26.31-
200 im3:08.48
400 im
Vis på Svømmetider.dk