Clara Scheibye

Hold: 

  • 2. Hold

Årgang: 

2008

LøbKortbaneLangbane
50 fri36.71
100 fri1:29.36
200 fri3:11.37
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst47.19
100 bryst1:48.16
200 bryst3:49.75
50 ryg45.46
100 ryg1:42.06
200 ryg
50 fly46.82
100 fly1:46.68
200 fly
100 im1:31.28-
200 im3:21.70
400 im
Vis på Svømmetider.dk