Akvititetskalender

april 2020
Dato Titel
3. april 2020 til 11. april 2020 Træningslejr - Tyrkiet Årgang
17. april 2020 til 19. april 2020 Øst årgang
17. april 2020 til 19. april 2020 Øst børn
18. april 2020 NS Mini Hillerød
maj 2020
Dato Titel
15. maj 2020 til 17. maj 2020 Hørsholm open
16. maj 2020 NS Mini Frederikssund
21. maj 2020 til 23. maj 2020 HYF Holbæk
juni 2020
Dato Titel
27. juni 2020 til 30. juni 2020 Danske årgang 2020