Holdbeskrivelse

D-Holdene er startfælleskabets yngste konkurenchold. Holdet består af de yngste årgangssvømmere samt børn, og er delt op i et hold for drenge, samt et hold for piger.

D-Holdet kendetegnes ved følgende forhold:

Pigeholdet

Drengeholdet

Forventninger til svømmere på D-Holdene:

  • Holdet består af ÅM3 svømmere og børn.
  • Et stabilt fremmøde på over 75% af den individuelt aftalte træningsmængde
  • Deltagelse i planlagte træningslejre, stævner og aktiviteter
  • Loyalitet overfor holdkammerater, trænerstab og klub

Svømmere til D-Holdet rekrutteres typisk fra de tre klubbers talenthold, hvis talentholdstræneren og D-holdstræner sammen bliver enige om at svømmeren besidder en optimal kombination af alder, niveau og potentiale.

Udefrakommende svømmere har ligeledes mulighed for optagelse på D-holdet, såfremt de skønnes at passe ind på holdet. I tilfælde af ønsker i denne retning bedes henvendelser rettes til cheftræner Jon Langberg.