Holdbeskrivelse

C-Holdet består primært af ÅM3 svømmere.

C-Holdet kendetegnes ved følgende forhold:

 • Vandtræning 5 gange ugentligt af typisk 1,5-2 timers varighed
 • Landtræning 3-4 timer ugentligt
 • Videooptagelse over/under vand til optimering af teknik
 • Ansvarlig træner med 20års erfaring (Kim Dietrichsen) eller (Sportsmind.dk)
 • Assistenttrænere til alle træningspas (Kevin Moslund)
 • Fast tilknyttet holdledere (Henriette Skov Kragh) & (Lise Tranum)
 • Fast kontaktperson i styrelsen (Jesper Schmidt)
 • Typisk to årlige træningslejre (typisk uge 42 samt påsken)

Forventninger til svømmere på C-Holdet:

 • Holdet består primært af de yngste årgangssvømmere.
 • Et stabilt fremmøde på over 90% af den individuelt aftalte træningsmængde
 • Disciplineret og ambitiøs tilgang til træning og sporten
 • Tilpasning af hverdag til rollen som elitesvømmer (kost, søvn, skadesforebygning, smidighed osv.)
 • Deltagelse i planlagte træningslejre, stævner og aktiviteter
 • Loyalitet overfor holdkammerater, trænerstab og klub

Svømmere til C-Holdet rekrutteres typisk fra D-Holdene, hvis C-holdstræner og D-holdstræner sammen bliver enige om at svømmeren besidder en optimal kombination af alder, niveau og potentiale.

Udefrakommende svømmere har ligeledes mulighed for optagelse på C-holdet, såfremt de skønnes at passe ind på holdet. I tilfælde af ønsker i denne retning bedes henvendelser rettes til cheftræner Jon Langberg.