Holdbeskrivelse

B-Holdet består primært af ÅM1 og de bedste ÅM2 svømmere.

B-Holdet kendetegnes ved følgende forhold:

Forventninger til svømmere på B-Holdet:

  • Holdet består primært af ÅM1 svømmere, samt de bedste ÅM2 svømmere.
  • Et stabilt fremmøde på over 90% af den individuelt aftalte træningsmængde
  • Disciplineret og ambitiøs tilgang til træning og sporten
  • Tilpasning af hverdag til rollen som elitesvømmer (kost, søvn, skadesforebygning, smidighed osv.)
  • Deltagelse i planlagte træningslejre, stævner og aktiviteter
  • Loyalitet overfor holdkammerater, trænerstab og klub

Svømmere til B-Holdet rekrutteres typisk fra C-Holdet hvis B-holdstræner og C-holdstræner sammen bliver enige om at svømmeren besidder en optimal kombination af alder, niveau og potentiale.

Udefrakommende svømmere har ligeledes mulighed for optagelse på B-holdet, såfremt de skønnes at passe ind på holdet. I tilfælde af ønsker i denne retning bedes henvendelser rettes til cheftræner Jon Langberg.