Albert Palmus

Hold: 

  • C Hold

Årgang: 

2007


LøbKortbaneLangbane
50 fri00:34.96
100 fri01:19.19
200 fri
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst00:50.09
100 bryst01:55.55
200 bryst04:16.33
50 ryg00:41.48
100 ryg01:51.75
200 ryg03:29.38
50 fly00:39.62
100 fly
200 fly
100 im01:33.33-
200 im
400 im
Vis alle tider nogensinde