Albert Palmus

Hold: 

  • C Hold

Årgang: 

2007


LøbKortbaneLangbane
50 fri00:34.77
100 fri01:19.19
200 fri02:54.43
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst00:50.09
100 bryst01:55.55
200 bryst04:16.33
50 ryg00:41.48
100 ryg01:51.7501:30.70
200 ryg03:29.38
50 fly00:39.6200:39.40
100 fly
200 fly
100 im01:29.73-
200 im
400 im
Vis alle tider nogensinde