A6 A-Holdet - Holdbeskrivelse

A-Holdet er startfællesskabets bedste hold, og består primært af junior- og seniorsvømmere.

A-Holdet kendetegnes ved følgende forhold:

 • Vandtræning 9-10 gange ugentligt af typisk 2 times varighed
 • Landtræning 5-6 timer ugentligt
 • Styrketræning 2-3 gange ugentligt
 • Videooptagelse over/under vand til optimering af teknik
 • Adgang til fysioterapeut
 • Fuldtidsansat cheftræner (Jon Langberg)
 • Assistenttrænere på 8 ugentlige pas (Kim Dietrichsen og Carles Subirana Sagristà)
 • Fast tilknyttet holdleder (Bigitte Korbo Petersson)
 • Fast kontaktperson i styrelsen (Thomas Terp)
 • Mindst to årlige træningslejre (typisk uge 7+8 samt 42)

Forventninger til svømmere på A-Holdet:

 • Holdet består primært af junior- og seniorsvømmere - årgangssvømmere træner som udgangspunkt på de øvrige hold i A6
 • Et stabilt fremmøde på over 90% af den individuelt aftalte træningsmængde
 • Disciplineret og ambitiøs tilgang til træning og sporten
 • Tilpasning af hverdag til rollen som elitesvømmer (kost, søvn, skadesforebygning, styrketræning, smidighed osv.)
 • Deltagelse i planlagte træningslejre, stævner og aktiviteter
 • Loyalitet overfor holdkammerater, trænerstab og klub
 • Gennemførelse af "Ren Vinder" uddannelsen fra Anti Doping Danmark, og 100% afstandstagen fra alle former for forbudte stoffer.

Svømmere til A-Holdet rekrutteres typisk fra B-Holdet, hvis cheftræner og B-holdstræner sammen bliver enige om at svømmeren besidder en optimal kombination af alder, niveau og potentiale.

Udefrakommende svømmere har ligeledes mulighed for optagelse på A-holdet, såfremt de skønnes at passe ind på holdet. I tilfælde af ønsker i denne retning bedes henvendelser rettes til cheftræner Jon Langberg.